Neuropsykiatri, Psykiatri, Psykisk ohälsa Asperger, Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom är en av diagnoserna i AST, autismspektrumtillstånd, som är ett samlingsnamn för olika typer av autism. Ibland kallas Aspergers syndrom för högfungerande AST. Ofta används det kortare namnet, asperger. Asperger är en lindrigare form av autism än autistiskt syndrom. Om man har ...

Suicide zero

Under 2015 valde 1554 personer i Sverige att ta sina egna liv. Självmord är ett oerhört tabubelagt ämne med mycket stigma och skuld. För mig är psykologiska olycksfall ett bättre ord då det är just det som är orsaken. Har kommit i kontakt med suicide zero via jobbet och har haft förmånen att lyssna ...
Psykiatri, Psykisk ohälsa Attention, Christian Dahlström, EBL-skolan, Hammarö kommun, Hjälpmedelscentralen, Hjärnkoll, Jenny Ström, Krismottagningen för män, Marie Niljung, Personligt ombud, Samtalsakuten, Suicide zero, Vård och stödsamordnare, ÅSS Karlstad

Psykiatridag på Hammarö

Igår ägde den årliga psykiatridagen rum på Hammarö. Otroligt givande dag som jag och mina kollegor var med och anordnade. De stora namnen för dagen var Jenny Ström som föreläste om strategier i vardagen utifrån hennes diagnoser Asperger och ADHD. Elevhälsan inom kommunen pratade efter det om ...
Visa fler inlägg