Suicide zero

Under 2015 valde 1554 personer i Sverige att ta sina egna liv. Självmord är ett oerhört tabubelagt ämne med mycket stigma och skuld. För mig är psykologiska olycksfall ett bättre ord då det är just det som är orsaken. Har kommit i kontakt med suicide zero via jobbet och har haft förmånen att lyssna på Marie Niljungs gripande historia om sitt liv då båda hennes föräldrar tog sitt liv. Psykologiska olycksfall går att förebygga genom att våga fråga och inte gömma sig bakom alla fördomar som finns kring självmord. Jag skulle rekommendera alla att gå in på suicide zero och ta del av deras information och stödja deras arbete kring suicid. Bara genom att köpa deras armband bidrar man att de får mer möjligheter att sprida sitt viktiga budskap. Kika in på suicidezero.se