Psykiatri, Psykisk ohälsa Attention, Christian Dahlström, EBL-skolan, Hammarö kommun, Hjälpmedelscentralen, Hjärnkoll, Jenny Ström, Krismottagningen för män, Marie Niljung, Personligt ombud, Samtalsakuten, Suicide zero, Vård och stödsamordnare, ÅSS Karlstad

Psykiatridag på Hammarö

Igår ägde den årliga psykiatridagen rum på Hammarö. Otroligt givande dag som jag och mina kollegor var med och anordnade.

De stora namnen för dagen var Jenny Ström som föreläste om strategier i vardagen utifrån hennes diagnoser Asperger och ADHD. Elevhälsan inom kommunen pratade efter det om Hammarö kommuns förebyggande arbete kring unga med psykisk ohälsa. Marie Niljung föreläste utifrån sin roll som volontär på Suicide zero.

Dagen avslutades med att Christian Dahlström kom och föreläste om Ångest och depression. Mycket lyckad dag med suveräna föreläsare och massor av intressanta utställare. Deltagarantalet var runt 300 personer vilket gjorde dagen till en succé. Allt var gratis och deltagarna var mycket nöjda. Hoppas på en tredje psykiatridag nästa år.