Neuropsykiatri, Psykiatri, Psykisk ohälsa Asperger, Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom är en av diagnoserna i AST, autismspektrumtillstånd, som är ett samlingsnamn för olika typer av autism. Ibland kallas Aspergers syndrom för högfungerande AST. Ofta används det kortare namnet, asperger.

Asperger är en lindrigare form av autism än autistiskt syndrom. Om man har asperger fungerar man bra intellektuellt, eller ibland över genomsnittet inom några eller flera områden som man är särskilt intresserad av. Det är vanligt att man har lätt att koncentrera sig på uppgifter som man upplever särskilt intressanta och meningsfulla. Ofta är man mycket uthållig när det gäller sina specialintressen, det vill säga man tröttnar inte så fort på det man är intresserad av.

 

Asperger kan visa sig på olika sätt

Aspergers syndrom kan visa sig på olika sätt för olika personer och symtomen kan vara olika starka:

·        Vissa intressen tar upp en stor del av tiden

·        Lätt att engagera sig i intressanta ämnen

·        Det kan vara svårt att förstå vad andra menar och hur de känner, om de inte säger det rent ut.

·        Vissa sysslor som andra gör nästan automatiskt, kan en person med asperger behöva göra mer medvetet         

·        Ökad stressnivå inför det som är nytt och okänt.

·        Svårigheter att kommunicera med andra och blir inte alltid förstådd i omgivningen.

·        Hamnar ofta i beteenden och rutiner som känns svåra att bryta.

·        Sinnesintryck tycks starkare än andras, som till exempel lukter och smaker.

·        Personer med asperger kan ha svårt att tolka andras ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Många med asperger har ofta ett mycket stort ordförråd, samtidigt som det kan vara svårt att uppfatta när ett ord används bildligt eller har flera betydelser. Personer med asperger kanske ibland missuppfattar skämt eller bildspråk och tolkar det bokstavligt som tex, på frågan "kan du öppna fönstret?" svarar du kanske "ja", men missade att det egentligen var en uppmaning till dig att öppna fönstret.

 

 Kommunikationsproblem vid Asperger

·        Svårt att motivera

·        Markerad sårbarhet för stressad. Under stress kan de autistiska dragen förstärkas.

·        Feltolkningar kan leda till öppen ilska och paranoida grubblerier kan förekomma.

 

Intellektuella problem vid asperger.

·        Krav på socialt umgänge i ostrukturerade situationer är tröttande och ger ofta oro och till och med ångest.

 

Funktioner i det dagliga livet

·        Tar tid att tänka om

·        Svårt med valsituationer

·        Behöver en inrutad tillvaro, allt görs i en speciell ordning

·        Annorlunda planering – gör saker på sitt sätt

·        Kaos om det rör ihop sig, saker som inte fungerar

·        Regler – överrationell, klarar inte av oskrivna regler

·        Pedanteri – klagar på andra.

·        Motiverade för specialintressen men för övrigt svårt med motivationen

·        Motoriska problem

·         Perceptionsstörning.

 

Behöver hjälp med

·        Struktur, förutsägbarhet och tydlighet

·        Muntlig och skriftlig information

·        Hjälp att ordna och organisera. Strategier.

·        Informera om regler

·        Utgå inte från att baskunskaper finns

·        Behöver koncentrera sig på en sak i taget.

·        Undvik plötsliga förändringar

 

Pedagogik

·        Konkret, tydlighet och uppmärksamt

·        Föreslå – ett högst två alternativ

·        Avdramatisera

·        Underskatta inte men tänk på ojämn, förutsägbar förmåga att förstå finns

·        Upprepa vad som uppfattas